வாகனத்தை இயக்கத் தெரியாவிட்டால் பெட்ரோல் இருந்தும் பயன் இல்லை. அதேப்போல பணத்தை வைத்து துவங்கி விட்டால் வியாபாரம் தாமாக நடக்காது. டிரைவிங் தெரிந்தால் வாகனத்தை ஓட்டலாம். ஆனால் நல்ல ஒரு டிரைவர் ஆக வேண்டுமென்றால் அதையும் தாண்டி சாலையில் வாகனங்களை இயக்குவதற்கான…

Continue Readingஉங்கள் தொழிலின் தொடர் வெற்றிக்கான இரகசியங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் எப்படி வளர்கிறார்கள் என்பது நீங்கள் கீழ்க்கண்டவற்றில் நீங்கள் எந்த வகையான parenting முறையினை கையாளுகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது தான். Positive parenting Negative parenting True parenting பெரும்பாலானவர்களுக்கு Negative Parentஆக இருக்கக் கூடாது என்பது தெரியும். ஆனால்…

Continue ReadingDon’t Be a Positive Parent!

Introduction How to make money from home? Make Money Online With These 7 Tips From The Pros : Making money online can be an intimidating and overwhelming process at first,…

Continue ReadingHow To Make Money From Home